Macam-macam sungai yang tersebar di Indonesia terdapat keguanaan dan manfaatnya masing-masing tergantung daripada manusia untuk memanfaatkannya. Berdasarkan aliran air yang […]