Semakin bertambahnya jumlah persebaran penduduk Indonesia yang ada mengakibatkan keperluan penambahan kawasan permukiman. Melihat peluang tersebut banyak pihak yang menginginkan […]